158.) Duke bërë operacion kam lënë disa kohë namaze a duhet të falen më vonë?

158.) Duke bërë operacion kam lënë disa kohë namaze a duhet të falen më vonë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

157.) Disa këshilla për familjarët tanë që praktikojnë Islamin por jo namazin?

157.) Disa këshilla për familjarët tanë që praktikojnë Islamin por jo namazin?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

156.) Deri sa mund ta vonojmë namazin e jacisë pa falur?

156.) Deri sa mund ta vonojmë namazin e jacisë pa falur?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

155.) Çfar është e lejuar dhe çfar është e ndaluar gjatë hutbes?

155.) Çfar është e lejuar dhe çfar është e ndaluar gjatë hutbes?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

154.) A vlejnë namazet sunnet nëse ndonjeher nuk falen sipas rradhes?

154.) A vlejnë namazet sunnet nëse ndonjeher nuk falen sipas rradhes?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

153.) A përfundon namazi duke dhënë selam vetëm në anën e djathte?

153.) A përfundon namazi duke dhënë selam vetëm në anën e djathte?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

152.) A mundem ta shkurtoj namazin para se të nisem për udhetim?

152.) A mundem ta shkurtoj namazin para se të nisem për udhetim?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

151.) A mund të ndërpres faljen e namazit për një periudhë kohore për shkak të punes?

151.) A mund të ndërpres faljen e namazit për një periudhë kohore për shkak të punes?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

150.) A mund të falet namazi pa bërë rukunë apo sexhden?

150.) A mund të falet namazi pa bërë rukunë apo sexhden?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet