604.) Falem por nuk jam rahat sepse nuk di a më është pranu Namazi ?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

603.) Nëse organizoj që ti fali 50.000 nafile namaz a bëj mirë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

602.) Namazi i shkurtuar në cilat raste lejohet?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

601.) A lejohet të falet namaz nafile para namazit të akshamit?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

600.) A lejohet të falesh në një xhami sufije?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

599.) A lejohet të falen sunnetet e drekes të katër rekatet së bashku?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

598.) A lejohet të falesh mbi një sexhade ku shkruan emri i Allahut?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

597.) Ska punë andaj fali Namaz Nafile në pik të ditës?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

596.) A lejohet namazi kur ke thermija buke në gojë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi