595.) A lejohet namazi i vitrit të falet pak para sabahut?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

594.) A lejohet me u lidhë pas një Imami i cili nuk din të lexojë mirë Kuran?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

593.) A konsiderohem si udhëtar në kohën që jetoj në emigrim?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

592.) A ka namaz kaza dhe si praktikohet te ne këtu?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

591.) Si është puna kur në disa Xhami falin Namazin e Drekës pas Xhumasë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

590.) A ka mëkat njeriu që nuk e falë Xhumanë kur është në punë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

589.) A ka hadith se duhet me thënë AMIN me zë të gjatë pas imamit?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

588.) A i pranohet Xhumaja atij që flet gjat hutbes?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

587.) A i falet Xhenazja një Muslimanit që ka pirë alkool dhe ai pranohet namazi?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi