586.) Cila është vlera e Namazit të duhasë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

585.) Cila është koha e fundit për faljen e Namazit të Sabahut nëse je zgjuar me vonesë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

584.) Kur Imam thotë: SEMI ALLAHU HULIMEH HAMIDEH , çfar duhet të them unë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

583.) Bërja dua gjat namazit kur ndëgjohet ajetet që flasin për Xhenet dhe Xhehenem?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

581.) A thritet ezani nëse ka kaluar koha e namazit rreth një orë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

580.) A mundem me u falë me bluzë pa mangë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

579.) A mundem me falë namaz nate nëse e kam falë namazin e vitrit?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

578.) A mundem me falë namazin e vitrit tre rekate pa ndërprerje?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

577.) A mund ti falë namazet parakohe nëse nuk kam mundësi ma vonë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi