568.) A mund ta falë Namazin e Sabahut dy orë para lindjes së diellit?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

567.) A lejohet të miret abdest me ujë të gazuar?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

566.) A lejohet të falet vitri me Imam ?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 15 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

565.) Ylli me tet cepa që gjendet në librat Islam , çfarë kuptimi ka ?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 14 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

564.) Falja e 5 kohëve të namazit ai fshin edhe mëkatet e mdhaja?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 14 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

563.) A falet namazi i vitrit kaza?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 14 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

562.) Nëse je udhëtar dhe don me i bashku Namazet e Drekës dhe Ikindisë…?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 14 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

561.) A është përtacia për mosfaljen e Namazit të nates nga shenjat e këqija për Muslimanin?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 14 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi

560.) A është Namazi i Vitrit vaxhib?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 14 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi