152.) A mundem ta shkurtoj namazin para se të nisem për udhetim?

152.) A mundem ta shkurtoj namazin para se të nisem për udhetim?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

151.) A mund të ndërpres faljen e namazit për një periudhë kohore për shkak të punes?

151.) A mund të ndërpres faljen e namazit për një periudhë kohore për shkak të punes?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet

150.) A mund të falet namazi pa bërë rukunë apo sexhden?

150.) A mund të falet namazi pa bërë rukunë apo sexhden?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në vitin 2007 , në PalTalk Hoxhë Bekir Halimi Përgjigjet