dQ288d1kiW0

20.) Agjëro të hënave dhe të enjteve

www.audionur.com www.audionur.com paraqet Serialin Këshilla nga Zemra me hoxhën e nderuar Kamber Xhemaili