eNJhiDPA-G8

603.) Nëse organizoj që ti fali 50.000 nafile namaz a bëj mirë?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi