x9g9rWJQBxY

598.) A lejohet të falesh mbi një sexhade ku shkruan emri i Allahut?

www.audionur.com Pyetje e parashtruar në emisionin: Internet Fetva pjesa e 16 Përgjigjet Hoxhë Bekir Halimi